Zámek Libochovice – České Středohoří

Vydejte se několik desítek kilometrů jižně od města Ústí nad Labem a dostanete se k jednomu z nejkrásnějších raně barokních zámků v Čechách. Zámek Libochovice leží dvanáct kilometrů od města Lovosice, na levém břehu řeky Ohře. Obklopuje ho krajina Dolnoharské tabule a Českého středohoří.

Současná podoba zámku Libochovice pochází z konce 17. století. Zámek v nádherné krajině Poohří byl postaven podle plánů Antonia della Porty a stavbu se rozhodli realizovat Dietrichštejnové v letech 1682 – 1690. V dřívějších dobách byste tady našli renesanční zámek a ještě déle před ním tvrz. Známky gotického původu byste našli v zámecké kapli a pozůstatky původní tvrze dokládají i zámecká sklepení. Ke kapli přiléhá i zvonice, ta byla v pozdějších letech přeměněna na vodárnu.

Rodiště Jana Evangelisty Purkyně

Libochovice jsou rodištěm významného českého učence Jana Evangelisty Purkyně. Narodil se na zámku 17. listopadu 1787 a vy se můžete jeho životu a dílu přiblížit díky specializované expozici.

Co je vidět v okolí

V okolí Ohře můžete navštívit krásy přírodního parku Dolního Poohří. Libochovicemi prochází značené turistické trasy a na své si přijdou i cyklisté. Kromě zámku a parku můžete v Libochovicích zajít do barokního kostel svatého Vavřince a do kostela Všech svatých, kde mají jedinečnou fresku „České nebe“ s významnými českými světci. Kostel všech svatých byl původně kostel ze 14. století a během své existence se několikrát upravoval. V současnosti jde o barokně zaměřenou jednolodní stavbu s bočními kaplemi s hranolovitou věží a kaplí, nad níž je oratoř. K zajímavostem se řadí kazatelna s rokokovou výzdobou se symboly evangelistů a sochou Dobrého pastýře, barokní lavice ze začátku 18. století a varhany s bubnujícím a dvěma troubícími anděli z let 1736 – 1739. Hřbitovní kostel sv. Vavřince pochází z let 1720 – 1722. Jedná se o barokní jednolodní kostel, kde jsou uvnitř umístěny hlavní oltář s obrazem sv. Vavřince a raně barokní varhany s boltcovým ornamentem. Také se můžete vydat za výlety po Českém Středohoří.

zámek Libochovicezámek Libochovicezámek Libochovice

Zajímavá je i budova spořitelny z roku 1934 podle návrhu J. Freiwalda. Dále najdete ve městě řadu zajímavých, zejména barokních, domů. Nechybí několik památníků, pamětních desek, hodně soch a sloup Panny Marie na náměstí, kde jsou sochy svatého Josefa, sv. Anny a Ježíška z roku 1709.

Zámek pravidelně pořádá různé poutě, kulturní a doprovodné akce, na kterých se mohou zabavit dospělí i děti.

facebook twitter

Kde leží Libochovice?

Byli jste už…?

Hrad Házmburk leží nedaleko obce Klapý v regionu Libochovice. Hrad je známý také pod jmény Hazmburk, Klapý, Hanžburek, Zaječí hrad, Zajícův hrad nebo Hasenburg.

http://hazmburk.cz/

Líbí se Vám tento web?

Budeme rádi, jestliže na své stránky umístíte některý z připravených odkazů:

www.zameklibochovice.cz

Zámek Libochovice

Zámek Libochovice – raně barokní památka v krajině Poohří | Chaty a chalupy k pronájmu